دوست عزیز!

آیا شما در جستجوی یک زندگی تازه و ابدی هستید؟آیا میخواهید که از یگانه و تنها حقیقت،خدای زنده،شناختی داشته باشید؟ دوره تحصیلی "زندگی تازه" به شما راهی را نشان خواهد داد که زندگیتان را برای همیشه تغییر میدهد.

دوره "زندگی تازه" توسط پدر مرحومم آریل ادواردسن در سال ١٩٧٠ نوشته شده بود و از آن زمان به ٥٥ زبان ترجمه شد. در حال حاضر بیش از ٥.٥ میلیون نفر این دوره را با موفقیت گذرانده اند.

دوره "زندگی تازه" یک خود آموز هست که به شکلی اساسی، شناختی از کتاب مقدس میدهد.دوره در دو بخش نوشته شده و هر بخش،شامل پنج درس میشود.هر درس شامل سوالات مربوط میشود.در پایان هر بخش ما دیپلم گذراندن دوره را به ،کسانی که در امتحان موفق شوند،پیشنهاد میکنیم.

بخش اول برای کسانی هست که میخواهند درباره خداوند یگانه و حقیقی بیاموزند.بخش دوم،مطالعه ای عمقی است که به شما میاموزد ،چطور تازه و جاودانه زندگی کنید.

شما نیازی به هر گونه پیش آگاهی ندارید تا در این دوره امتیازی برایتان باشد.بنابراین از شما دعوت میکنیم تا بلافاصله شروع کنید و سفرتان را به نجات جاودانه آغاز کنید!

برکت خداوند بر شما !

رونه ادواردسن
مدرسه زندگی تازه
مدیر